Open wide the doors to Christ!

Een jaar voor God

 

Afgelopen jaar heeft de JP2 Stichting twee studenten gesteund die zich een jaar voor de Kerk hebben ingezet. Hieronder een korte inleiding.

De ESM (Emmanuel School of Mission, www.esm-rome.com) is een school  waarbij gedurende 9 maanden, een reeks vakken worden gegeven. Deze vallen onder de volgende categorieen: Heilige Schrift, Dogmatische en theologie, Liturgie, Leven en Maatschappij, Spiritualiteit, Communicatie, Kerk Geschiedenis, Pastorale Theologie, wereldreligies en Oecumene, Vorming van de persoon. Daarnaast worden er diverse activiteiten ondernomen om het geleerde in de praktijk te brengen, van wekelijks straatevangelisaties, periodiek retraites tot  buitenlandse missies. Gebed, gemeenschap en leren staan centraal.  Aan het einde van de studie wordt een erkend theologie certificaat  (Certifate of Pastoral Theology) afgegeven door een aanverwante universiteit gevestigd in Rome (the Lateran University).

Behalve Italië (Rome), kan binnen Europa deze studie worden gegeven in Frankrijk en Duitsland, maar Rome is de enige plek die deze aanbiedt in het Engels. Dat Rome, het hart van de Katholiek kerk is, en ook de stad is van St. Peter en St. Paul (mijn persoonlijk held), wordt het des te meer de ideale plek om een dieper begrip van de Kerk te verwerven. Ik kijk naar uit om missie-projecten in een nieuw pastoraal perspectief te ontwikkelen, een authentieke apostolische ijver te ontplooien.

Na de studie wil ik mij nog meer inzetten voor pastorale activiteiten en evangelisatie missies/events, via de kerk en de jongerengroep YP4C, hier in Nederland/Europa. Met mijn kennis in IT wil ik ook graag projecten opzetten om via de digitale wereld (websites, youtube, facebook, etc.)  en de muziek, jongeren te bereiken met het Goede Nieuws. Mijn passie is het evangeliseren, via creatieve en vernieuwende manieren en zo de schoonheid van ons katholieke geloof te delen met jonge mensen, vooral diegenen die  geen christen zijn. Hierbij is John Paul II toch wel mijn grootste inspiratie voor deze nieuwe evangelisatie.

Marine Ruhamanya

Marine Ruhamanya

 

Ik ga een (of twee) jaar dienen als missionary bij LifeTeen, in Amerika. Dit is een jaar waarin ik gevormd zal worden in mijn persoonlijke relatie met Christus en de leer van de katholieke kerk, en daarnaast ook in het evangeliseren, met name richting tieners. Paus JPII, maar ook de huidige paus natuurlijk, heeft meerdere malen de jongeren opgeroepen tot evangelisatie. Dit is ook echt iets wat ik belangrijk vind en waar ik heel concreet uitdrukking aan wil geven door aan dit avontuur te beginnen. Dit ga ik komend jaar per september heel concreet doen door te gaan dienen als missionary voor LifeTeen. Dit is een katholieke lekenbeweging die als doel heeft tieners dichter naar Christus te leiden. Ik zal komen te wonen op Covecrest, in Tiger, Georgia. Covecrest is een stuk grondgebied van LifeTeen, waarop een aantal missiegezinnen en missionaries wonen en wat tevens dient als conferentieoord. Samen met ongeveer 12 andere jong volwassenen zal ik meedraaien in de gemeenschap en leven volgens de missionary rule of life. Deze houdt in dat er dagelijks veel tijd is voor gebed, dat er vorming en catechese wordt gegeven en geïnvesteerd wordt in de relaties met je naasten. Dit heeft als doel ons leven te wortelen in Christus en vanuit daar te getuigen van het Evangelie. Dit getuigen krijgt gedurende dit jaar vorm door o.a. het meehelpen met tienerwerk in de parochie, werkprojecten, kampen en retraites organiseren en op missie gaan naar Haïti.

Nina Mertens

Nina Mertens