Open wide the doors to Christ!

Activiteiten

Twitteren met GOD

Het initiatief Twitteren met GOD wil (jonge) mensen helpen om antwoorden te vinden op hun vragen over het katholieke geloof door een nauwe integratie van gedrukte boeken en digitale media (een app, website en sociale media). Twitteren met GOD heeft als doel te laten zien hoe logisch het geloof eigenlijk is en hoe alles verbonden is met de liefde van God voor iedere mens. Dit interactieve project wil mensen aansporen om op zoek te gaan naar wie Jezus voor hen kan zijn en hen uitnodigen om te bidden, vragen te stellen, steeds meer te leren over het geloof en de antwoorden die het kan bieden.

 

Online met Heiligen

Online met Heiligen wil mensen van alle leeftijden en culturen inspireren in hun streven naar heiligheid. Het biedt een toegankelijk manier om kennis te maken met de omstandigheden waarin de heiligen leefden. Dit zal helpen om een gevoel van gemeenschap met de heiligen te ontwikkelen, en helpt de gebruikers om concreet hun leven als christenen te leiden. Gebaseerd op de ervaringen van heiligen, beantwoord Online met Heiligen meer dan 100 vragen over leven en geloof.

Persoonlijke vorming

De JP2 Stichting wil mensen helpen hun leven en geloof te verdiepen. Een belangrijk manier om dit te doen, is hen te stimuleren meer te lezen, zowel over algemene zaken als over geloofszaken. Lezen kan helpen bij het ontwikkelen van een breder wereldbeeld, wat helpt om gebeurtenissen beter te begrijpen. Lezen over het geloof helpt mensen om hun geloof te verdiepen, om te werken aan hun relatie met de Heer en om meer te leren over hoe Hij met hen persoonlijk onderweg is. De Stichting ondersteunt twee concrete manieren om lezen te stimuleren. In Leiden, is een kleine bibliotheek met geloofsboeken en dvd’s ter beschikking gesteld voor de gelovigen van twee actieve parochiegemeenschappen. Er wordt goed gebruik van gemaakt en mensen komen vaak terug om meer boeken en dvd’s te lenen. In Fermentin, Albanië, heeft de Stichting een project van de religieuze familie van San Paolo ondersteund, dat is gericht op jonge kinderen in een arme buurt. Door gebrek aan vorming ontbrak het hen aan sociale kansen. Sinds de zusters een leesproject zijn gestart, dat de kinderen stimuleert om te lezen door kleine beloningen te bieden voor ieder gelezen boek, is het aantal jongeren dat naar de universiteit gaat bijvoorbeeld gestegen. Op termijn zal dit de gemeenschap helpen om de negatieve spiraal van armoede te doorbreken en een samenleving op te bouwen met aandacht voor iedereen.

Follow God’s Voice

Heel belangrijk voor het geestelijk leven van mensen is dat ze hun roeping vinden. Dit leidt tot geestelijke rust en focus op wat echt belangrijk is. Tegenwoordig is het vaak niet eenvoudig om je roeping te vinden. Samen met de Stichting Katholiek Alpha Centrum heeft de JP2 Stichting een online “roepingencursus” opgezet om mensen te helpen hun eigen leven en capaciteiten te overwegen, de verschillende mogelijkheden voor hen om te kiezen voor een zinvolle roeping en de rol van God te vinden in hun roeping. Niet alleen helpt dit bij het vinden van de religieuze roeping, maar ook om beter bewust te worden van de eigen rol en taak in de samenleving. Tijdens een vijf weken durende cursus worden jonge mensen geholpen om verschillende mogelijkheden te onderzoeken en te groeien in het besef van het belang van het vinden van hun roeping. Na de cursus worden de deelnemers doorverwezen om verder te gaan met werkelijke geestelijke onderscheiding. Op verzoek worden deelnemers geholpen om in contact te komen met een geestelijk begeleider om hun persoonlijke roepingsweg verder te vervolgen.

Katholieke Architectuur

De vier architecten uit het gezin Van der Laan uit Leiden zijn een prachtig katholiek studieonderwerp, waarbij de interdisciplinaire relatie tussen theologie en architectuur duidelijk naar voren komt. Vader Leo en zijn zoon Jan zetten alleen al in Leiden meer dan 500 gebouwen neer gedurende de vorige eeuw. Twee andere zonen van Leo, Hans en Nico van der Laan, bouwden veel minder en vooral Dom Hans schreef veel over de architectuur in relatie tot de liturgie.