Open wide the doors to Christ!

De JP2 Stichting zet zich in om het Evangelie en de overlevering van de Katholieke Kerk te verkondigen en uit te leggen indachtig de woorden van Sint Paulus: ”Verkondig het Evangelie, dring te pas en te onpas aan, weerleg, berisp, bemoedig, met al het geduld dat het onderricht vereist” (2 Tim 4,2). Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor het bereiken van jonge generaties en het gebruik van moderne communicatiemiddelen.

Activiteiten

Twitteren met GOD

Over de hele wereld gebruiken mensen momenteel Twitteren met GOD, dat beschikbaar is in meer dan 25 talen. Het succes is vooral te danken aan diepgaande vragen van jongeren, die op een heldere en duidelijke manier worden beantwoord met behulp van moderne communicatiemiddelen. Een boek, een app, sociale media en video’s maken allemaal deel uit van de aanpak, die wordt ingezet in steeds meer landen en bisschoppenconferenties.

Online met Heiligen

Vragen van gebruikers uit het netwerk van Twitteren met GOD leidden tot de ontwikkeling van Online met Heiligen, dat ook in vele talen is vertaald. Het is alsof je de sociale media van de heiligen volgt, die ervaringen uit hun dagelijkse leven posten alsof deze nu gebeuren. Samen met de heiligen zoeken we naar antwoorden op hedendaagse vragen. Een boek, video’s en een aanwezigheid op de sociale media brengen je werkelijk Online met Heiligen.

Remery binnenwerk.indb

Architectuur en Liturgie

Een goed voorbeeld van het door de JP2 Stichting ondersteunde interdisciplinaire wetenschappelijke onderzoek is dat naar de relatie tussen liturgie en architectuur. Echt grote architectuur blijft mensen op een zeer sterke manier verbazen en imponeren, en het werk van de aardse schepper kan hen ook dichter bij hun Schepper in de hemel brengen. Er zijn verschillende boeken gepubliceerd die zoeken naar de relatie tussen liturgie en architectuur, waarbij bijvoorbeeld de vraag werd gesteld of er zoiets bestaat als echt katholieke architectuur.

Lees hier meer over de andere activiteiten van de JP2 Stichting.

Giften

U kunt ons enorm helpen door een financiële bijdrage. Uw gift wordt volledig gebruikt voor de verschillende activiteiten van de JP2 Stichting, waaronder Twitteren met GOD en Online met Heiligen. De JP2 Stichting is voor haar werk volledig afhankelijk van giften.

Bidden

Bid met ons mee voor het werk van de JP2 Stichting, in het bijzonder voor Twitteren met GOD en de hiermee verbonden initiatieven zoals Online met Heiligen en Groeien in geloof, en ook voor degenen die zich hiervoor inzetten, Father Michel Remery en het internationale team. Uw gebed is hard nodig.

Patroonheilige

De patroonheilige van het werk van de JP2 Stichting is de Heilige Johannes Paulus II. Hij hield van de energie en vreugde van jonge mensen en zei hen niet bang te zijn om voorvechters van verandering te worden. Door zich tot jongeren te richten, sprak hij tot iedereen, net zoals de JP2 Stichting met haar werk wil doen. Ook wij dromen van de dag dat alle mensen vrij zullen zijn om hun religie en geloof te kiezen en dat ze hun vrijheid verstandig zullen gebruiken en kiezen in overeenstemming met de Wil van God.