Open wide the doors to Christ!

European Conference: ‘Religion and modern man’


In afwachting tot de komst van zo’n 80 Europese jongeren werden de voorbereidingen getroffen in Libramont, Belgie. Het snel wisselende weer van de Ardennen zorgde voor improvisatie en onverwachte momenten waarin van een stralende zon werd genoten. Welverdiende momenten om even bij te komen van het volle, inspirerende programma dat ons door de verschillende uitdagingen van onze moderne tijd heeft willen loodsen.

Terwijl de laatste jongeren nog aan het binnen komen waren zaten anderen al heerlijk met een bord op schoot: klaar voor de film. Een introductie voor het thema en een kijk op de verschillende manieren waarop wij ons leven kunnen vormgeven in de huidige maatschappij. Tegelijkertijd hebben we meteen kennis gemaakt met de uitdaging die sinds de toren van Babel aanwezig is en zo kenmerkend is voor België: communiceren ondanks, of misschien wel dankzij, de taalbarrière…

EC 1

De eerste dag: ‘Challenges of modern times’. Met het boek ‘Licht van de wereld’ van Paus Benedictus de XVI in het achterhoofd nodigt p. Thomas Joachim (generaal prior van de Broeders van Sint Jan) ons uit om na te denken over een kenmerk van de moderne samenleving: de ontkoppeling van leven en wijsheid. Mgr. Leonard gaat hier verder op in en roept ons op om de waarde van de Kerk te (her) ontdekken. Hoe kunnen we in deze tijd nog de plaats van de media ontkennen? De paneldiscussie, onder leiding van Emmanuelle Dancourt (journaliste), zet de puntjes op de i: hoe kunnen we van de media gebruik maken om onze Christelijke waarden door te geven en uit te nodigen om het geloof verder te onderzoeken?

Later in de middag is het tijd voor de verschillende workshops rond thema’s waar wij dagelijks mee te maken krijgen: media, wetenschap, social media, psychologie. Hoe gaan wij hiermee om en op welke manier beïnvloeden zij ons leven? Gelukkig was er daarna de tijd om elkaar en onze verschillende culturen beter te leren kennen aan de hand van scetches en de gemene deler: lachen!

De tweede dag: ‘Europe and Christianism’. Al vroeg in de ochtend vertrokken wij naar Brussel: op ontdekkingstocht naar onze Christelijke Europese wortels. Het Parlementarium gaf een goed overzicht van de geschiedenis en het functioneren van het Europese parlement. Gelukkig kon Prof. Von Geusau ons verder meenemen in de huidige ontwikkeling en de vragen die dit oproept. Na de lunch en wat ontspanning stond een bezoek aan de Trappisten van Rochefort gepland. De oude traditie van het religieuze leven, de bierbrouwerij en het koningsmaal dat ons wachtte maakte dit tot een onvergetelijk bezoek. Wat is dan een betere afsluiting van de dag dan het vieren van de Eucharistie ter intentie van ons aller Europa.

EC 2

De derde dag: ‘Ethics and modernity’. Hoe kunnen we onze moderne tijd begrijpen zonder naar het vraagstuk van het gezin te kijken? Wat zijn de verschillende samenlevingsvormen en wat doet dit met de meest kwetsbare onder ons: het kind? Pastoor Bonnewijn gaf ons hiervoor een aantal filosofische en theologische elementen om onze gedachten hierover aan te scherpen. Binnen het

gezin vinden we verschuivingen, maar ook in het werk: verwachtingen en prestatiedruk liggen steeds hoger: kunnen wij eigenlijk wel gelukkig zijn in ons werk? Philippe Laurent daagt ons vanuit zijn eigen ervaring als coach en manager uit om deze weg naar geluk te bewandelen.

Werk is één onderdeel van ons leven, en daarnaast? Hoe kunnen we gelukkig worden in ons dagelijks leven en wat zijn de sleutels tot dit geluk? In een paneldiscussie krijgen we inzicht in de verschillende manieren waarop we ons leven vorm kunnen geven en de uitdagingen die iedere levensvorm met zich meebrengt.

Na al dit nadenken is het tijd om onze ziel op een andere manier te laten voeden. Samen met twee andere muzikanten neemt Sigiswald van Kuijken ons door middel van zijn instrumenten mee in de wereld van de klassieke muziek. En laat ons zo de rijkdom ervaren van zijn persoonlijke zoektocht. Voldaan kruipen wij aan het eind van de avond aan de voeten van de Heer om ook ons leven aan Hem toe te vertrouwen en Zijn licht over ons te laten schijnen.

EC 3

De vierde dag: ‘Does modern man need God?’. Wanneer we al de hedendaagse ontwikkelingen zien waar de mens aan ten grondslag ligt, hebben we God dan nog wel nodig? P. Thibault neemt ons mee in de vraag over de zoektocht naar God, speelt kunst hier eigenlijk ook een rol in? En last, but not least: hoe gaan wij om met andere religies, hoe verhouden wij ons tot hen? Kunnen wij iets van hen leren, kunnen wij met hen samenwerken?

Voor degene die wilden werd er afgesloten met Brussels by Night alvorens de volgende dag terug te vliegen naar huis. Al met al vier intense dagen die ons hebben gesterkt in onze zoektocht naar onze plek in de maatschappij en de ontdekking van de ander in zijn cultuur en gedachtengoed.

 

Laetitia Kremer