Open wide the doors to Christ!

Onze doelstelling

Naar het voorbeeld van de Heilige Paus Johannes Paulus II wil de JP2 Stichting zich inzetten om het Evangelie en de Katholieke Traditie te verkondigen en uit te leggen.

Heel belangrijk daarbij is het stimuleren van een levende relatie met Jezus Christus, met name onder jongeren, en hen helpen met zoeken naar hun eigen roeping.

Op academisch gebied wil de JP2 Stichting theologische en geestelijke studie en publicaties ondersteunen, in het bijzonder waar dit raakvlakken heeft met andere onderzoeksdisciplines.

De JP2 Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten, organiseren en financieel ondersteunen van lezingen, cursussen, studies en publicaties via welk communicatiemiddel dan ook, zoals in druk, via het internet en andere elektronische media.

De JP2 Stichting zal altijd werken in overeenstemming met leer, moraal en zeden van de Katholieke Kerk.

Bij de verwezenlijking van de doelstelling is de hele mens van belang. Hoe beter een mens ‘in zijn vel zit’, des te beter is hij in staat open te staan voor het Evangelie en de Katholieke Traditie.

Zoals Paus Johannes Paulus II het zei in zijn encycliek VeritatisSplendor: ‘zonder de Schepper verdwijnt het Schepsel’. De mens is voor zijn vrijheid afhankelijk van de waarheid over God en over zichzelf.

De JP2 Stichting wil (jonge) mensen helpen om die waarheid te ontdekken en een plek te geven in hun leven.