Open wide the doors to Christ!

Giften

Voor haar belangrijke werk is de JP2 Stichting volledig afhankelijk van giften. Deze worden 100% gebruikt ter ondersteuning van de verschillende projecten.

U kunt het werk van de JP2 Stichting ondersteunen:

Bankoverschrijving: ING bank t.n.v. JP2 Stichting Leiden.
IBAN: NL31 INGB 0005717224
BIC: INGBNL2A

Door de belastingdienst is JP2 aangemerkt als ANBI, zodat uw gift aftrekbaar is.
U kunt ook overwegen om een periodieke gift te doen aan JP2. Door een notariële akte kan dit ook interessante fiscale voordelen opleveren.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Per 1 januari 2014 komen er vanuit de Belastingdienst nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Diverse gegevens voor de ANBI moeten openbaar gemaakt worden via onze internetsite. Zie JP2 Publicatieplicht ANBI 2017.

 

Privacyverklaring JP2 Stichting