Open wide the doors to Christ!

Jongeren

Enkele voorbeelden van projecten van de JP2 Stichting zijn: 

JP2 groep

Tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten wordt ingegaan op vragen van jongeren over hun geloof. Alle vragen kunnen gesteld worden. Het doel is om op een rationele en gelovige manier de belangrijke thema’s van het geloof beter te begrijpen en zo beter een plaats te geven in het eigen leven. Zie verder www.jpleiden.nl

JP2 boeken

Om anderen te laten delen in de verworven ervaring en kennis van de JP2 avonden is het plan om de komende jaren enkele boeken uit te geven die ingaan op verschillende vragen van jongeren. Deze boeken zullen tegen een zo laag mogelijke prijs worden aangeboden om velen toegang te bieden tot de inhoud ervan.

JP2 Bibliotheek

Een kleine bibliotheek met goede katholieke boeken die jonge mensen kunnen helpen om hun geloof te verdiepen, om te werken aan hun relatie met de Heer en om meerteleren over hoe Hij met hen persoonlijk onderweg is. De bibliotheek staat in de pastorie van de St. Lodewijkkerk, Steenschuur 19 te Leiden.

watwilgodvanmij.nl

De website www.watwilgodvanmij.nl wil jonge mensen helpen stil te staan bij belangrijke vragen als ‘Wat moet ik doen in mijn leven?’ en ‘Wat vraagt God van mij?’ Niet alleen helpt dit bij het vinden van de religieuze roeping, maar ook om beter bewust te worden van de eigenrol en taak in de samenleving. Zie verder www.watwilgodvanmij.nl

Geestelijke begeleiding

Jongeren die op zoek zijn naar hun persoonlijke roeping zullen een degelijke persoonlijke begeleiding nodig hebben. De JP2 Stichting kan helpen om een goede geestelijk begeleider te vinden. Zie verder www.watwilgodvanmij.nl/meer-weten/

WJD Leiden

Het organiseren van een reis naar de Wereldjongerendag in Madrid voor een gemengde groep van jongeren uit Nederland en Suriname in de zomer van 2011. Hierbij hoort een uitgebreid voorprogramma met allerlei activiteiten om het geloof te verdiepen. Ook een natraject maakt deel uit van het programma. Zie verder www.wjdleiden.nl

Vrijwilligerswerk in Suriname

JP2 volgde Marianne tijdens haar verblijf in Suriname, waar ze samen met Bisdom Paramaribo heeft gewerkt aan een vierjarig catecheseprogramma voor de Mulo. Ook heeft ze de ‘Blauwe Zusters’ geholpen met hun kinderopvang. Ze schreef een verslag over haar ervaringen.

Nieuwe JP2 initiatieven

Nieuwe JP2 initiatieven richten zich op alles wat volgens de doelstelling kan helpen om het Evangelie en de Katholieke Traditie uit te dragen, te verkondigen en te onderwijzen. Hierbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan het stimuleren – met name onder jongeren – van een levende relatie met Jezus Christus. Vooral de nieuwe media kunnen een belangrijk instrument zijn bij de verkondiging van het Evangelie.