Open wide the doors to Christ!

Studie

De JP2 Stichting wil theologische en geestelijke studie stimuleren, vooral waar deze interdisciplinair van opzet is. Dit met de inzet om op academisch niveau een dialoog met een deelgebied in de samenleving aan te gaan.

Voorts wil de JP2 Stichting voor zover mogelijk stimuleren dat goede boeken worden geschreven of uit andere talen vertaald en uitgegeven. Hierbij gaat het zowel om catechetische en pastorale boeken, als meer wetenschappelijke studies.

Deze laatste zijn vooral interessant als ze een band leggen tussen de (theologische) geesteswetenschappen en andere wetenschappelijke disciplines. Hierbij wordt niet eventuele winst, maar de zo breed mogelijke verspreiding van het gedachtegoed beoogd.